• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Štiavnické Bane
Štiavnické Bane 1
969 81 Štiavnické Bane

Telefón: +421 45 / 69 29 117
Fax: +421 45 / 69 29 262
E-mail: obec@stiavnickebane.com

Starosta: Stanislav Neuschl

Zástupca: Ing. Marián Láslo

Poslanci OZ:

Blaško Marcel
Heiler Peter 
Kališek Dalibor
Ing. Marián Láslo
Ing. Rudolf Rücker
Drexler Vladimír
Ševeček Gabriel

Kontrolór: Mgr. Janette Brnáková
Kronikár: Mgr. Darina Bodorová