• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec ŠTIAVNICKÉ BANE podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta

Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďaľších

zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

    v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú

väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať

   v sobotu  29. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:

volebná miestnosť v Obci Štiavnické Bane 1 - Sobášna sieň Obecného úradu

pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom

v Obci Štiavnické Bane.

V Štiavnických Baniach

Dátum: 31.1.2014

                                                                    Stanislav Neuschl - starosta obce

pdf.subor - Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 6. júla 2018
Územný plán obce Štiavnické Bane - návrh
Pozvánka na OZ 5.3.2018
Pozvánka na OZ 26.2.2018
Pozvánka na OZ 15.12.2017
Pozvánka na OZ 13.11.2017
Obecné zastupiteľstvo - zmena
Pozvánka na OZ 8.11.2017
Pozvánka na OZ 8.8.2017
Pozvánka na OZ 29.6.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]