• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec ŠTIAVNICKÉ BANE podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta

Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďaľších

zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

    v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú

väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať

   v sobotu  29. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:

volebná miestnosť v Obci Štiavnické Bane 1 - Sobášna sieň Obecného úradu

pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom

v Obci Štiavnické Bane.

V Štiavnických Baniach

Dátum: 31.1.2014

                                                                    Stanislav Neuschl - starosta obce

pdf.subor - Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 13.11.2017
Obecné zastupiteľstvo - zmena
Pozvánka na OZ 8.11.2017
Pozvánka na OZ 8.8.2017
Pozvánka na OZ 29.6.2017
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 2017
Pozvánka na OZ 15.5.2017
Zmena programu kultúrnych podujatí
Pozvánka na OZ 10.3.2017
Pozvánka na OZ 23.12.2016
1 2 3 4 5 6 7 [>]