• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 8.11.2017

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

  na 8.novembra 2017 /t.j.streda/ o 17.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Otvorenie

2.Pozemky

3.Schválenie príspevkov na opravu ciest

4.Schválenie podania žiadostí na projekty

5.Schválenie uznesenia k pracovnému rokovaniu

6.Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – M.Hanusz

7.Rôzne

8.Diskusia

9.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce

Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 8.10.2018
Zmena úradných hodín
Pozvánka na OZ 3.9.2018
Pozvánka na OZ 28.6.2018
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 6. júla 2018
Územný plán obce Štiavnické Bane - návrh
Pozvánka na OZ 5.3.2018
Pozvánka na OZ 26.2.2018
Pozvánka na OZ 15.12.2017
Pozvánka na OZ 13.11.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 [>]