• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na OZ 13.11.2017

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  9.11.2017

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

na 13.novembra 2017 /t.j.pondelok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Otvorenie

2.Pozemky

3.Schválenie príspevkov na opravu ciest

4.Schválenie podania žiadostí na projekty

5.Schválenie uznesenia k pracovnému rokovaniu

6.Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – M.Hanusz

7.Rôzne

8.Diskusia

9.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce

Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 12.3.2019
Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
Pozvánka na OZ 29.1.2019
Pozvánka na OZ 13.12.2018
Pozvánka na OZ 4.12.2018
Pozvánka na OZ 31.10.2018
Pozvánka na OZ 8.10.2018
Zmena úradných hodín
Pozvánka na OZ 3.9.2018
Pozvánka na OZ 28.6.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]