• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Geologické lokality - Geotopy BŠ

Geologické lokality - Geotopy katastrálneho územia Štiavnických Baní

Vulkanická stavba Štiavnického stratovulkánu porojektovaného pre zriadenie Geoparku Banská Štiavnica sa vyznačuje veľkou variabilitou vulkanických hornín a vulkanických foriem ako aj veľkým plošným rozsahom a zložitosťou vnútornej stavby stratovulkánu.
Geologické lokality spracované ako geologické objekty – geotopy v katastrálnom území obce Štiavnické Bane prezentovaných na zastávkach jednotlivých náučno-turistických trás reprezentujú stavbu centrálnejších častí Štiavnického stratovulkánu, čím pokrývajú len časť širšieho spektra litologických typov hornín, ako aj vulkanických foriem. Nasledujúce geotopy sú zároveň lokality zaradené do Manažment plánu lokality UNESCO "Historicke mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia" .

Gumanina - spodná stratovulkanická stavba  viac...


Štiavnické Bane – ložná intrúzia andezitového porfýru, spodná stratovulkanická stavba (Skalka)  viac...


Tanád - ložná intrúzia andezitového porfýru, spodná stratovulkanická stavba viac...


Zdroj:
Smolka Ján a kol.,: Čiastková záverečná správa geologickej úohy č. 04 00 „Zriadenie banskoštiavnického geoparku”, MŽP SR, Geofond Bratislava, 2004. 
Smolka Ján a kol.,: Záverečná správa geologickej úohy č. 04 00 „Zriadenie banskoštiavnického geoparku”, MŽP SR, Geofond Bratislava, 2005. 
Konečný Vlastimil, Pachinger Patrik,: Geotopy Banskoštiavnickéo geoparku. SAŽP Banská Štiavnica, 2008, 389 str. 
Paučulová Ľubica a kol.,:Manažment plán lokality UNESCO “Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia”, Baten & Partners Slovakia s.r.o., Bratislava - Banská Štiavnica, 2010, 237 str.