• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

DHZ ŠTIAVNICKÉ BANE

Dobrovoľný hasičský zbor v Štiavnických Baniach bol založený  21. mája 1925. V čase založenia zboru bolo registrovaných 101 členov.  Za prvého predsedu zboru bol zvolený Eugen Pataky, veliteľom Ondrej Neuschl, zástupcom veliteľa Jozef Pataky, tajomníkom Ignác Daubner, pokladníkom Karol Ivan, dozorcom majetku Jozef Čilík a revízormi Michal Jančula a Martin Majer. Neskôr ako predsedovia zboru pôsobili František Drexler, Ladislav Ernek, Dušan Kališek, Jozef Kapoš, Mikuláš Neuschl. Od roku 1995 zastáva funkciu predsedu zboru Marián Jány st. 

Zloženie výboru DHZ od 21. Januára 2017:

Funkcia :

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia :

Bydlisko :

Telef./mail :

Predseda DHZ

Marián

JÁNY

20.04.1948

Štiavnické Bane 430

0907 406 200

jany.marianst@gmail.com

Podpredseda    DHZ

Dalibor KALIŠEK

19.09.1976

Štiavnické Bane  256

0911 760 919

Podpredseda DHZ

Jaroslav KALIŠEK

10.08.1967

Štiavnické Bane 255

0908 725 923

Referent prevencie

Jaroslav KALIŠEK

10.08.1967

Štiavnické Bane 255

0908 725 923

Tajomník DHZ

Vladimír ŠÍPKA

10.07.1956

Štiavnické Bane 455

0944 379 313

Pokladník DHZ

Milada ŠÍPKOVÁ

30.12.1959

Štiavnické Bane 455

Strojník DHZ

Patrik NEUSCHL

02.08.1974

Štiavnické Bane 2

0905 284 145

Norman KALIŠEK

15.09.1991

Banská Štiavnica ul.Vajanského 4

Revízor DHZ

Marián JÁNY ml.

28.12.1967

Štiavnické Bane 430

0908 855 300

člen. revízie

Jozefa KALIŠEKOVÁ

03.03.1946

Štiavnické Bane 256

0910 780 786

člen. revízie

Eva KOŠÁRNIKOVÁ

16.05.1966

Štiavnické Bane 197

Referent mládeže

Tomáš

BLAŠKO

23.06.1981

Štiavnické Bane 217

0907 813 044

Referent organizačný

Marcel

BLAŠKO

15.06.1980

Štiavnické Bane

0905 587 210

Referent pre výchovnú prácu

Andrea

DIDIOVÁ

05.02.1972

Banská Štiavnica J.K.Hella 420/18

             

DHZO ŠTIAVNICKÉ BANE

ČLENOV – 15

Veliteľ – Dalibor Kališek

Zástupca veliteľa – Jaroslav Kališek

Členovia:

Norman Kališek

Marián Jány ml.

Patrik Neuschl

Tomáš Blaško

Marcel Blaško

Peter Vician

Marián Jány st.

Vladimír Šípka

Bc. Miroslav Hrubša

Adam Necpal

Peter Supuka

Dušan Kališek

Patrik Šípka

Od roku 2017 je v našej obci zriadený krúžok Mladých hasičov - PLAMEŇ, ktorý sa zúčastnuje rôznych krajských súťaží

Takisto v roku 2017 vznikla aj naša spolupráca a partnerstvo s hasičským zborom v Braňanoch: