• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.stiavnickebane.sk spravuje Obec Štiavnické Bane a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Štiavnické Bane

Adresa:
Obecný úrad Štiavnické Bane
Štiavnické Bane 1
969 81 Štiavnické Bane

IČO: 00 321 028

DIČ: 2021107407

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Región: Sitno
Počet obyvateľov: 786
Rozloha: 1016 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1559

Všeobecné informácie: obec@stiavnickebane.com
Ekonóm: ekonom@stiavnickebane.com

Matrika: matrika@stiavnickebane.com

Dane a poplatky: daneapoplatky@stiavnickebane.com
Starosta : Stanislav Neuschl,  e-mail: starosta@stiavnickebane.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@stiavnickebane.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 045 / 69 29 117
Fax.: 045 / 69 29 262

Kompetencie:
Obec Štiavnické Bane je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Štiavnické Bane je zriadený v

Úradné hodiny (platné od 1.3.2010):

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00 Starosta obce vybavuje osobné požiadavky občanov  na OcÚ každý pondelok v dobe od 8.00 hod - do 14.00 hod, ostatné dni po vzájomnom telefonickom dohovore.
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35