• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kultúra


Kalendárium vybraných kultúrnych podujatí v roku 2017

.

!!! POZOR ZMENA: Z TECNICKÝCH PRÍĆIN SA ZÁBAVA PLÁNOVANÁ NA 6. MÁJA NEUSKUTOČNÍ  !!!

25. februára - Fašiangový sprievod na Piargu

12:00-Obecná zabíjačka, miesto: Kultúrny dom - Spolok
15:30-Fašiangový sprievod obcou, miesto stretnutia masiek: ZŠ s MŠ M. Hella
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, Dobrovoľný hasičský zbor

30. apríl - Stavanie mája

19:00- Postavenie obecného mája
Organizátor: Obec Štiavnické Bane   

6. máj - Oslava Sv. Floriána - Hasiči do pozoru 

19:00-zábava, miesto: Kultúrny dom - Spolok
Organizátor: Dobrovoľný hasičský zbor, Obec Štiavnické Bane

15. mája - Deň matiek

15:00- ZŠ s MŠ M. Hella
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella, Obec Štiavnické Bane, 

1. júna - MDD

10:00- 14:00- ZŠ s MŠ M. Hella
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella, Obec Štiavnické Bane

24. júna - Medzinárodný futbalový turnaj 5 Krajín žiakov

9:00- Areál ZŠ s MŠ M. Hella
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella, Obec Štiavnické Bane, Dobrovoľný hasičský zbor

22. júla - Rezbársky deň - 14. ročník

11:00- Kultúrny dom - spolok
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, Dobrovoľný hasičský zbor, Miestny odbor Matice Slovenskej

24. októbra- Deň úcty k starším

15:00- ZŠ s MŠ M. Hella jedáleň ZŠ s MŠ tvorivá dielňa Deti dôchodcom
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella, Obec Štiavnické Bane, 

26. novembra- Ľadové medvede

14:00- Jazero Windšachta
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella
6.december - Mikuláš
16:00-Miesto pred Obecným úradom Štiavnické Bane
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, Dobrovoľný hasičský zbor

14. decembra- Vianočné posedenie

15:00- ZŠ s MŠ M.Hella
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella

Srdečne Vás pozývame na všetky podujatia v roku 2017 a tešíme sa na Vašu účasť a oživenie programov a spoločnej nálady vopred ďakujú organizátori podujatí.       


Múzeum Jozefa Karola Hella

Múzeum Jozefa Karola Hella bolo založené dňa 29.októbra 2009. Je zamerané predovšetkým na históriu a etnografiu Obce Štiavnické Bane. Po prvý krát bolo návštevníkom sprístupnené 1. júna 2010.

Expozícia Obecný úrad Štiavnické Bane


Otváracie hodiny:
1. sezóna - jún – august - 10.00 – 15.00 hod. alebo na požiadanie u pracovníkov obecného úradu

2. ostatné mesiace - na požiadanie u pracovníkov obecného úradu

Podujatia

Fašiangový sprievod obcou
Pochovávanie basy
Stavanie mája
Deň matiek
Deň detí
Rovnická púť
Súťaž hasičských družstiev o Pohár starostu obce
Rezbársky deň 10.ročník
Mesiac úcty k starším
Mikuláš + Vianočné trhy

8. ročník Rezbárskeho dňa na Štiavnických Baniach.

V obci Štiavnické Bane tak ako každoročne, tak sa i tento rok konal už 8. ročník Rezbárskeho dňa. Tento rok sa 30. júl stal tradičným dňom rezbárov. Slávnosť sa začala o 10. hodine slávnostnou svätou omšou na počesť J. Záhoru a položením kvetinových vencov pred kostol a v krypte, kde je pochovaný sa mu vzdala úcta. Potom sa pokračovalo v priestoroch kultúrneho domu Spolok, kde za výbornej atmosféry a za zvukov ľudových piesní prichádzali domáci aj hostia.

Svoje výrobky a diela mali už vystavené majstri rezbári, poniektorí až umelecké diela vyhotovovali priamo pred očami návštevníkov, košikári a iní remeselníci. Neďaleko rozvoniaval trdelník, cukrová vata a slinky sa zbiehali na dokončujúci sa guláš ( boli ho až 3 druhy ) a zabíjačkové špeciality. 

Starosta obce p. Stanislav Neuschl oblečený v odeve facigera zahájil toto kultúrne podujatie, vyzdvihol prácu J. Záhoru a význam práce rezbárov. Privítal prítomných a poprial im dobrú zábavu. V programe vystúpila folklórna skupina z Obce OPOJ, ktorí jej členovia každoročne účinkujú na Rezbárskom dni. Svojim humorom, spevom a tancom rozveselila všetkých prítomných. 


Ďalej svoje vystúpenie predviedli baníci so svojim veľkolepým BANÍCKYM ORLOJOM, kde nechýbali sudcovia, vážení radní páni, ba dokonca ani pani smrť. Na podujatí nechýbala ani sokoliarska skupina Sv. Bavona z miestnej Základnej školy Max. Hella, ktorá sa nedala zahanbiť svojim vystúpením a mladé sokoliarky ukázali, že obstoja na výbornú.


Po kultúrnom programe sa začala veselica pri živej hudbe, do tanca hrala známa skupina "ROKY" pod vedením p. Paloviča.
Na svoje si prišli aj deti, ktoré sa mohli vyskákať na veľkej trampolíne.
Zábava pokračovala do neskorých večerných hodín pri zvukoch hudby v tanečnom rytme. A kto vládal a mal chuť mohol sa povykrúcať na tanečnom parkete a veru bolo ich dosť.


Toľko v skratke z 8. ročníka Rezbárskeho dňa a už teraz sa tešíme na júl budúceho roka, kedy znovu budeme organizovať rezbárske slávnosti v našej obci. Na záver patrí poďakovanie všetkým sponzorom a spoluorganizátorom. Menovite sú to: Obec Štiavnické Bane, Matica Slovenská, Pekáreň Anton - Antol, Veľkoobchod NAPRES, Ovocie a zelenina - p. Henželová, Potraviny STABON - p. Neuschlová, Mäsiareň - p. Michale, Pekáreň HONTEX, Liehovar JASTRABÁ, KAMI - p. Karabelly, K&K - Dalibor Kališek a Jaroslav Kališek, Espresso Ľudmila - p. Bartková, Penzión SLNEČNICA, Potraviny Peter ERNEK, Helena Krivdová ml.  Veľké poďakovanie patrí všetkým, čo sa podieľali na prípravných prácach a tiež tým, ktorí počas tohto podujatia zabezpečovali svojou prácou bezproblémový priebeh. 

Všetkým ďakujeme.

Organizátori podujatia