• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Montanistické lokality ŠB

Montanistické lokality katastrálneho územia Štiavnických Baní

Montanistika v Geoparku Banská Štiavnica prezentuje viac ako tisícročnú históriu baníctva so zvláštnim zameraním na jeho dosiahnutú vysokú technickú úroveň, intenzitu a ekonomickú výnosnosť. Baníctvo v oblasti Štiavnických Baní zohralo významnú úlohu pre rozvoj celého banskoštiavnického regiónu. Vo svojom vývoji dosiahlo niekoľko svetových prvenstiev. Svetovým unikátom je najmä výstavba vodohospodárskeho systému, ktorý zachránil štiavnické baníctvo pred úpadkom, keď jeho voda znamenala významný energetický zdroj pre čerpanie spodnej banskej vody. V rámci katastrálneho územia Štiavnických Baní je prezentovaná banícka história prostredníctvom nasledujúcich lokalít, ktoré sú zároveň lokalitami zaradenými do Manažment plánu lokality UNESCO "Historicke mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia" .

- ŠTÔLNE
Felix štôlňa  viac...
Kuchajda štôlňa viac...
Hlavná Richňavská štôlňa viac...  
Hodrušská vodná štôlňa viac...
Vodné štôlne Bakomi viac...
Vodné štôlne Pinkenberg a Stankay viac...
Vodná štôlňa Krížna viac... 
Klinger krátka štôlňa viac...
Fuchs štôlňa viac... 
Göllner štôlňa viac...
Durchschlag štôlňa viac...

- ŠACHTY
Weiden šachta viac...
Amália šachta viac...
Terézia šachta viac...
Ferdinand šachta (Nová a Stará) viac 1...  viac 2... 
Leopold šachta viac 1...  viac 2... 
Piarg (Siglisberg) šachta viac 1...