• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Partnerstvo

Obec je členom združenia "Zlatá cesta" - forma: občianske združenie


Cesta je...
...spojenie, porozumenie, spolupráca bez ohľadu na náboženskú alebo rasovú príslušnosť, a túto cestu, ktorú sme nazvali ZLATÁ CESTA chceme ponúknuť všetkým obyvateľom a návštevníkom tohto regiónu. Zlatá cesta spájajúca rôzne obce nášho regiónu je kľukatá, ale veríme, že každého návštevníka vždy dovedie k svojmu cieľu...


Vidiecky región
Charakteristika územia
- Obce patria do okresov:  Banská Štiavnica a Krupina
- Spolu:                                 29 obcí, 2 mestá
- Počet obyvateľov:             24 680
- Rozloha:                            547,43 km
- Hustota obyvateľov:         45 km

Zoznam obcí a miest:
Mestá: Dudince, Banská Štiavnica

Obce:  Baďan, Beluj, Ilija, Močiar, Podhorie, Svätý Anton, Vysoká, Domaníky, 
            Hontianske Moravce,Hontianske Tesáre, Ladzany, Medovarce, Sebechleby, 
            Súdovce, Žibritov

            Banský Studenec, Dekýš, Kozelník, Počúvadlo, Prenčov, Štiavnické Bane, Devičie, 
            Drážovce, Hontianske Nemce, Kráľovce - Krnišov, Lišov, Rykynčice, 
            Sudince, Terany


Viac informácií o MAS Zlatá cesta sa dozviete na oficiálnej stránke tohto OZ: www.maszlatacesta.sk
__________________________________________________________________________________-> Obec je členom Združenia pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia – Región Sitno, ktoré združuje 20 obcí, ďalším členmi sú podnikateľské subjekty a neziskové organizácie.


-> Obec je členom Združenia historických miest a obcí Slovenska, Vidieckeho parlamentu, ZMO Žiarskeho regiónu.


-> Obec je členom združenia Životnými cestami Jána Palárika, ktoré združuje obce s palárikovskou tradíciou. Raková, Abrahám, Starý Tekov, Hronské Kľačany, Majcíchov, Banská Štiavnica, Hostie, Palárikovo, Trnava, Štiavnické Bane.


-> Obec je členom Združenia pre separovaný zber Tatiar so sídlom v Pukanci