• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Rozvoj obce

Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

Dátum
zverejnenia

Predmet
zákazky

Dohodnutá cena zákazky
(v € bez DPH)

Termín zadania zákazky

10.09.2013

Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce - projektová dokumentácia

2.450,-

16.09.2013

20.10.2013

Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce - stavebné práce

28.723,50

25.10.2013