• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Rozvoj obce

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa vymenila časť okien a dverí na historickej budove Kláštora Hieronymitánov

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Miesto realizácie: Obec Štiavnické Bane

Názov a sídlo príjmateľa: Obec Štiavnické Bane; Štiavnické Bane č. 1.

Názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia; Výmena zastaralých svietidiel za nové úsporné svietidlá.

Dátum začatia projektu: august 2015

Ukončenie projektu: apríl 2016

Riadiaci orgán projektu: Ministerstvo hospodárstva SR  www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 213 675,85 €


Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

Dátum
zverejnenia

Predmet
zákazky

Dohodnutá cena zákazky
(v € bez DPH)

Termín zadania zákazky

10.09.2013

Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce - projektová dokumentácia

2.450,-

16.09.2013

20.10.2013

Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce - stavebné práce

28.723,50

25.10.2013