• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Štiavnické Bane
Štiavnické Bane 1
969 81 Štiavnické Bane

Telefón: +421 45 / 69 29 117
Fax: +421 45 / 69 29 262
E-mail: obec@stiavnickebane.com

Starosta: Stanislav Neuschl

Zástupca: Michal Beneš

Poslanci OZ:

Michal Beneš

Ing. Denisa Gábrišová Vilmonová

Tomáš Blaško

Peter Sabala

Gabriel Ševeček

Ing. Miroslava Bernátová

Ing. Marián Láslo

Kontrolór: Rastislav Ondrejmiška

Kronikár: Mgr. Darina BodorováÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠTIAVNICKÉ BANE - koncept