• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

VOĽBY NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Sobota 29.2.2020

INFORMÁCIE PRE VOLIČA:

Informácia pre voliča o spôsobe voľby na území a mimo územia SR /odkaz na webovej stránke MV SR:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voličov s trvalým pobytom v Štiavnických Baniach a ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo územia SR:

     ekonom@stiavnickebane.com

     obec@stiavnickebane.com

(15.14 kb)