• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

V tejto sekcii sa nenachádzajú žiadné dokumenty.

Archív zmlúv

Zmluvy

ROK - 2019

24. Zmluva Buzalková

23. Dohoda č. 19/27/054/82

22. Zmluva o zriadení vecného bremena Rímsko-katolícka cirkev

21. Zmluva KT Mont Stav - Rigoly

20. Dohoda č.19/27/50J/40-NS ÚPSVR

19. Zmluva o vzájomnej spolupráci - Región BŠ - Umenie na Bašte

18. Zmluva o umeleckom výkone - umenie na Bašte

17. Zmluva o nájme bytu 8661/2019 Mojžišová

16. Zmluva o nájme bytu 8652/2019/1 Zubková

15. Zmluva o nájme bytu 8652/2019 Hudečeková

14. Dohoda o skončení nájmu Zupková č.8/8652/1

13. Kúpna zmluva č.1/2018/6 

12. Zmluva o dielo č. 08/2019

11. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 2019

10. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2/2018/1

9. Zmluva o vzájomnej spolupráci Rezbársky deň 2019

8. Dodatok ku kúpnej zmluve 1/2019/3

7. Zmluva o dielo - odpady Technické služby

6. Kúpna zmluva 1/2019/4

5. Kúpna zmluva 1/2019/3 - M. Kamenická

4. Kúpna zmluva 1/2019/2 - JUDr P. Malatinec

3. Kúpna Zmluva 1/2019/1 - Mgr. M. Trokšiarová

2. Zmluva o ukladaní odpadu na Sládku odpadov Bzenica

1. Dohoda č. 19/27/J/7-NS Obec Štiavnické Bane - UPSVAR

ROK - 2018

38. Zamestnávateľská zmena o doplnkovom dôchodkovom sporení

37. Zmluva MK-2595-2018-1.2

36. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Vysoká - Obec Štiavnické Bane

35. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Ilija - Obec Štiavnické Bane

34. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec B. Studenec - Obec Štiavnické Bane

33. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Beluj - Obec Štiavnické Bane

32.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing Adamkovič - Obec Š. Bane

31.Zmluva č.124/POD-602/18

30. Kúpna zmluva 1/2018/17 - Mgr Milan Klimeš

29. Kúpna zmluva 1/2018/16 - JUDr Eva Malíková

28. Kúpna zmluva č. 1/2018/11 - MUDr. Fedor Čiampor Dr.Sc

27. Kúpna zmluva č 1/2018/10 - Ing. Vladimír Fridrich

26. Zmluva o dielo č. 2/2018/1

25.  Zmluva č.160/2018/ODDF_P o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

24. Zmluva Obec Š. Bane - UPSVAR

23. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia - Magnet

22. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia - Silné vetry

21. Zmluva Obec. Š.Bane - Komunálna poisťovňa

20. Rámcová kúpna zmluva č. 2018127

19. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

18. Dohoda č. 18/27/054/60

17. Dohoda číslo 18/27/52A/29

16. Zmluva o poskytnutí dotácie 386 627

15. Kúpna zmluva č 1/2018/7 - Ing Novák

14. Kúpna zmluva 1/2018/9 - Klimešová

13. Záložná zmluva č.0203-PRB/2015/Z Obec Š. Bane - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

12. Dodatok ku kúpnej zmluve 241/2017

11.Kúpna zmluva 1/2018/5 - Miriam Kolpaska

10. Kúpna zmluva 1/2018/4 - Bc Slezák

9. Kúpna zmluva 1/2018/3 - p. Tóth

8. Zmluva o spolupráci Obec Štiavnické Bane - Elekos

7. Kúpna zmluva č. 1/2018/2 - Bc. Samuel Čarnoký

6. Dohoda č. 17/27/052133

5. Zmluva Obec Š. Bane - S.O.V.I. n.o.

4. Kúpna zmluva č. 1/2018 - Vladimír Gazda a Taňa Gazdová

3. Kúpna zmluva č.241/2017 - Iveta Krátka

2. Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska

1. Úrazové poistenie UoZ

ROK - 2017

47. Zmluva o dielo Obec Štiavnické Bane - Hastra s.r.o.

46. Kúpna zmluva Obec Štiavnické Bane - Ing Peter Gurský 

45. Kúpna zmluva Obec Štiavnické Bane - Hubert spol s.r.o. - oprava

44. Zmluva o dielo Obec Štiavnické Bane - Roman Ošus

43. Dohoda o CVČ - Levice - Štiavnické Bane

42. Dohoda o CVČ - Prenčov - Štiavnické Bane

41. Dohoda o CVČ - Beluj - Štiavnické Bane

40. Dohoda o CVČ - Dekýš - Štiavnické Bane

39. Dohoda o CVČ - Ilija - Štiavnické Bane

38. Dohoda o CVČ - Banský Studenec - Obec Štiavnické Bane

37. Dohoda o CVČ - Počúvadlo - Obec Štiavnické Bane

36. Opravná doložka k zmluve 216/2017 - p. Pajgert

35. Opravná doložka k zmluve 246/2017 -p. Bančáková

34. Zmluva o poskytnutí služieb Obec Š. Bane - Prounion, a.s.

33. Kúpna zmluva Obec Štiavnické Bane - Anton Truban

32. Kúpna zmluva Obec Štiavnické Bane - Andrej Ihring

31. Kúpna zmluva Obec Štiavnické Bane - Ing Oľga Bančáková

30. Kúpna zmluva R. Bosák - Obec Štiavnické Bane

29. Kúpna zmluva Hubert spol s.r.o. - OcÚ Štiavnické Bane

28. Kúpna zmluva 219/2017 - Obec Š. Bane - Fridrich, Fridrichová

27. Kúpna zmluva 218/2017 - Obec Š. Bane - M. Kamenická

26. Kúpna zmluva 217/2017 - Obec Š. Bane - Galizon s.r.o.

25. Kúpna zmluva 216/2017 - Obec Š.Bane - Pajgert, Pajgertová

24. Zmluva Rezbársky deň - Hurikán 

23. Zmluva Rezbársky deň - Šemoda

22. Kúpna zmluva č. 163/2017 Obec Štiavnivké Bane - Ďurčatovci

21.Dodatok č. 2 k zmluve 94/2016

20.Zmluva o dielo Obec Štiavnické Bane - EKOplanet

19. Zmluvy CVČ

18. Kúpna zmluva č. 165/2017 p.Palová - Obec Štiavnické Bane

17. Zmluva č.91/2017 BBSK - Obec Štiavnické Bane

16. Darovacia zmluva p. Šorek - Obec Štiavnické Bane

15. Zmluva č.37484 DPO SR - Obec Štiavnické Bane

14. Dohoda č. 17/27/012/7 UPSVAR - Obec Štiavnické Bane

13. Dohoda č. 17/27/50J/22-NS Obec Š. Bane - UPSVAR

12. Dohoda o skončení nájmu Obec Štiavnické Bane - p. Raganová

11.Zmluva o bežnom účte Obec Štiavnické Bane - Prima Banka

10. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Messer

9. Záložná zmluva č. 600/553/2015 Obec Štiavnické Bane - Štátny fond rozvoja bývania

8. Dohoda č. 17/27/054/14-ŠnZ  Obec Štiavnické Bane - UPSVAR

7. Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti č. 32017

6. Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti č. 22017

5. Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti č. 12017

4. Zmluva o úver Prima Banka 2

3. Zmluva o úver Prima Banka 1

2. Zmluva o úver Prima Banka

1 . Kúpna zmluva Obec Štiavnické Bane - p. Lévay

ROK - 2016

89. Nájomná zmluva 247/2016

88. Kúpna zmluva Obec Štiavnické Bane - Danáš Peter

87. Kúpna zmluva 489/2016 Obec Štiavnické Bane - VB Invest, s.r.o.

86. Kúpna zmluva 488/2016 Obec Štiavnické Bane - VB Invest, s.r.o.

85. Kúpna zmluva 487/2016 Obec Štiavnické Bane - VB Invest, s.r.o.

84. Kúpna zmluva 486/2016 Obec Štiavnické Bane - VB Invest, s.r.o.

83. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Cleerio SK s.r.o. - Obec Štiavnické Bane

82. Dohoda o poskytnutí dotácie Mesto Banská Štiavnica - Obec Štiavnické Bane

81. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Vysoká - Obec Štiavnické Bane

80. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Počúvadlo - Obec Štiavnické Bane

79. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Ilija - Obec Štiavnické Bane

78. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Banský Studenec - Obec Štiavnické Bane

77. Zmluva o dielo Obec Štiavnické Bane - MEBR

76. Dohoda o poskytnutí dotácie Mesto Banská Štiavnica - Obec Štiavnické Bane

75. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Vlašič Henrich

74. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Raganová Laura

73. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Osvald Frederik

72. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Mojžišová Veronika

71. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Mihálik Norbert

70. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Karas Dominik

69. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Jarábeková Lívia

68. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Hudecová Michaela

67. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Čížová Belinda

66. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Buzalková Ivana

65. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Barteková Radka

64. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Barteková Dana

63. Dohoda o poskytnutí dotácie Rímskokatolícka cirkev - Obec Štiavnické Bane

62. Dodatok č. 1 - k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. 841/2015-2050-1200

61. Zmluva o dielo č. 1/2016/bašta - SO04 - Ultrastav s.r.o.

60. Kúpna zmluva Obec Štiavnické Bane - JUDr. Michal Truban

59. Zmluva o realizácii kultúrneho podujatia - feel me film

58. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Komunálna poisťovňa

57. Zmluva Obec Ilija - Obec Štiavnické Bane

56. Zmluva Obec Vysoká  - Obec Štiavnické Bane

55. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.2/2015/Bašta - Web stránka

54. Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č 1/2015/Bašta

53. Zmluva o realizácii kultúrneho podujatia - skupina Cool Band Trio Plus

52. Zmluva o realizácii kultúrneho podujatia - M. Škreka 

51. Autorská zmluva č. 9/2016/festival - T. Mlynárik

50. Autorská zmluva č. 5/2016/festival - Š. Závacký

49. Autorská zmluva č .3/2016/festival - I. Slovenčák

48. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1207/2016/D

47. Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1589/2015/UZ

46. Zmluva o termínovanom úvere č. 829/2016/UZ

45. Zmluva o dielo - ozvučenie festivalu

44. Autorská zmluva č. 7/2016/festival - A. Hudec

43 Autorská zmluva č. 2/2016/festival - M. Lichard

42. Zmluva o realizácii kultúrneho podujatia - Koncert vážnej hudby

41. Autorská zmluva č. 8/2016/festival - Drumla komunitné centrum

40. Autorská zmluva č. 6/2016/festival - Z. Hilbertová

39. Autorská zmluva č .4/2016/festival - V. Drexler

38. Dodatok č.3 k Mandátnej zmluve č. 2/2015/Bašta

37. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia "Umenie na bašte - Hviezdy v Štiavnických Baniach"

36. Autorská zmluva č. 1/2016/bašta - A. Lancaster

35. Mandátna zmluva č. 1/2016/festival

34. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Juraj Buzalka

33. Zmluva o dielo č. 042016 Kláštor

32. Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve č. 2/2015/Bašta

31. Dodatok č. 2 K Zmluve o dielo č. 3/2015/bašta

30. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Dial SK, s.r.o.

29. Darovacia zmluva JUDr Dušan Kollár - Obec Štiavnické Bane

28. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

27. Dohoda č. 16/27/054/222 Obec Š. Bane - UPSVAR

26. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Envi-Pak, a.s.

25. Zmluva o dielo č. 03/2016

24. Zmluva o dielo č. 02/2016

23. Kúpna zmluva Obec Štiavnické Bane - Salamandra resort, a.s.

22. Zmluva č. 278/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016

21. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Štiavnické Bane - Mesto Banská Štiavnica

20. Zmluva o pripojení zariadenia uživateľa sústavy do distribučnej sústavy

19. Zmluva o dielo PSPL s.r.o. - Obec Štiavnické Bane

18. Kúpna zmluva č. 7013/2014 obec Štiavnické Bane - Simcor, s.r.o.

17. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2015/Bašta

16. Zmluva o poskytnutí služby Obec Štiavnické Bane - Prounion, a.s.

15. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2015/Bašta

14. Dodatok k Mandátnej zmluve č. 2/2015/Bašta

13. Dodatok k Mandátnej zmluve č. 1/2015/Bašta

12. Zmluva Slovgram - Obec Štiavnické Bane

11. Zmluva č. 26320 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

10. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016

9. Zmluva o spolupráci Obec Štiavnické Bane - Klub slovenských turistov Žiar nad Hronom

8. Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej Obec Š. Bane - p. Hanuszová

7. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy Obec Š. Bane - p. Hanusz

6. Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/2015/§54-ŠnZ

5. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Mgr. Božena Bačíková - Obstarávanie

4. Mandátna zmluva Obec Štiavnické Bane - Voluma s.r.o.

3a. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 94/2016

3. Zmluva Obec Štiavnické Bane - DNC group. spol.s.r.o.

2. Zmluva o dielo Igneus s.r.o.

1. Darovacie zmluva SHNM-OD-2015/001389-067

ROK - 2015

48. Zmluva o uvere ŠFRB

47. Kúpna zmluva Obec - RNDr Bačík, Mgr. Bačíková

46. Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.22015

45. Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke 2312

44. Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke 2291

43. Zmluva o termínovanom úvere č. 1589

42. Zmluva o termínovanom úvere č. 1554

41. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Štiavnické Bane - Obec Beluj

40. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Štiavnické Bane - Obec Počúvadlo

39.Dohoda 15/27/051/189 UPSVAR - Obec Štiavnické Bane

38.Zmluva o výpožičke podperných bodov Stredoslovenská energetika,a.s. - Obec Štiavnické Bane

37. Zmluva o dielo Obec Štiavnické Bane - Infralux, s.r.o.

36.Zmluva č. 112494 08U03 Environmentálny fond - Obec Štiavnické Bane

35.Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Ilija - Obec Štiavnické Bane

34.Dohoda č. 15/27/054/118-ŠnZ UPSVAR - Obec Štiavnické Bane

33.Zmluva Úrad vlády Slovenskej republiky - Obec Štiavnické Bane

32.Dodatok č.1. k zmluve o dielo č.05/2015/Bašta

31.Dodatok č.1. k zmluve o dielo č.04/2015/Bašta

30. Zmluva o výpožičke Obec Štiavnické Bane - Ministerstvo vnútra SR

29. Zmluva Obec Štiavnické Bane - UPSVAR

28. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Technické služby

27. Zmluva o dielo č. 05/2015/bašta

26. Zmluva o dielo č. 04/2015/bašta

25. Zmluva Obec Štiavnické Bane - Mgr. Martin Hančík

24. Zmluva ObecŠtiavnické Bane - PeadDr Jaromír Šimonek

23. Zmluva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Obec Štiavnické Bane

22. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

21. Zmluva Obec Štiavnické Bane - UPSVAR 

20. Zmluva Obec Štiavnické Bane - p. Gašparík, p. Gašparíková

19. Zmluva Centrum voľného času - Vysoká, Ilija, Počúvadlo

18. Zmluva Centrum voľného času - Banská Štiavnica

17. Zmluva o dielo č. 03/2015/bašta

16. Zmluva Obec Štiavnické Bane - BBSK

15. Zmluva Obec Štiavnické Bane - p. Šaling

14. Zmluva Obec Štiavnické Bane - p. Fraňo

13. Mandátna zmluva č. 02/2015/Bašta

12. Zmluva Obec Štiavnické Bane - p. Mišík

11. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č 08/004/14

10. Zmluva Obec Štiavnické Bane - p. Zlata Regulová

9. Zmluva Environmentálny fond - Obec Štiavnické Bane

8. Zmluva o dielo č. 02/2015/bašta Webová stránka

7. Zmluva o dielo č. 53/2015/4 Archeologický výskum

6. Zmluva o Municipálnom úvere

5. Mandátna zmluva č. 01/2015/Bašta

4. Dohoda č.19/2015/§54-VZ Obec - UPSVAR

3. Kúpna zmluva Obec Š. Bane - Zuzana Černáková a Peter Černák

2. Zmluva o budúcej zmluve Obec - Simcor

1. Dodatok k zmluve o dielo o poskytovaní servisných služieb - Geosense

ROK - 2014

1. Zmluva Obec Š. Bane - p. Miloš Hollý

2. Zmluva Obec Š. Bane - p. Danášová Danka

3. Dodatok ku kúpnej zmluve - p. Miloš Hollý

4. Zmluva Obec Š. Bane - p. Maruniaková, p. Maruniak

5. Zmluva Obec Š. Bane - SVP, š.p.OZ Banská Bystrica

6. Zmluva Obec Š. Bane - p. Onderufová Petra

8. Darovacia zmluva - Jungheinrich spol. sr.o - Obec Štiavnické Bane

9. Zmluva o výkone správy majetku obce Štiavnické Bane - Obec Št. Bane - Múzeum Jozefa Karola Hella

10. Zmluva o prevode správy majetku Obce Štiavnické Bane - Obec Št. Bane - Múzeum Jozefa Karola Hella

11. Mandátna zmluva - Obec Štiavnické Bane - SQM s.r.o.

12. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy ( B ) č. 08/004/14 - Prima banka Slovensko, a.s. - Obec Št. Bane

13. Zmluva Obec Š. Bane - JUDr. M. Truban a JUDr. M. Trubanová, PhD

14. Zmluva Rudné bane, š.p. - Obec Štiavnické Bane

15. Zmluva o dielo č. 201401 - Obec Štiavnické Bane - Jaroslav Kališek

16. Dohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení č. 16/2014/AC/BS - UPSVaR - Obec Štiavnické Bane

17. Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2014 číslo: MK-2868/2014/1,2 - Ministerstvo kultúry SR - Obec Štiavnické Bane

18. Zmluva č. 47/POD3-44/14 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny..- Slovenská agentúra životného prostredia - Obec Štiavnické Bane

19. Zmluva Obec Š. Bane - p. Hručš a manželka

20. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Baďan - Obec Štiavnické Bane

21. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Vysoká - Obec Štiavnické Bane

22. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Mesto Banská Štiavnica - Obec Štiavnické Bane

23. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Ilija - Obec Štiavnické Bane

24. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Dekýš - Obec Štiavnické Bane

25. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Počúvadlo - Obec Štiavnické Bane

26. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Štiavnické Bane - Mesto Banská Štiavnica

27. Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva - Obec Štiavnické Bane - Ján Botto, Banská Bystrica

28. Zmluva Obec Št. Bane - p. M.Makovíny

29. Zmluva Obec Št. Bane - p. Š. Zachar

30. Zmluva Obec Št. Bane - p. P. Supuka a manželka

31. Dohoda č. 14/27/052/465 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - UPSVaR - Obec Št. Bane

32. Zmluva Obec Št. Bane - p. Kaločaiová

33. Zmluva o dielo č. 201401 - Obec Štiavnické Bane - Dalibor Kališek - DK

34. Dohoda č. 2014/120215 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, užatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - UPSVaR - Obec Št. Bane

35. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia "Rezbársky deň" - Ing. Marcel Štirbl

36. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia "Rezbársky deň" - p. Ján Furinda

37. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia "Rezbársky deň" - Obec Opoj

38. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia "Rezbársky deň" - OZ Hurikán

39. Mandátna zmluva - SQM s.r.o. - Obec  Št. Bane

40. Zmluva Obec Št. Bane - p. A. Egberts

41. Dodatok ku kúpnej zmluve - p. V. Kaločaiová

42. Zmluva o realizácii reklamy - Noprint, s.r.o. - Obec Št. Bane

43. Nájomná zmluva - Obec Št. Bane - Štyri živly

44. Nájomná zmluva - Obec Št. Bane - Stanislav Repický

45. Zmluva Obec Št. Bane - p. Kaškotoová

46. Zmluva Obec Št. Bane - p. O. Benke

47. Zmluva o dielo Obec Štiavnické Bane - Mgr. Luboš Kürthy 

48. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - Obec Štiavnické Bane

49. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - Obec Štiavnické Bane        Všeobecné zmluvné podmienky

50. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - Obec Štiavnické Bane        Predmet podpory

51.  Zmluva Obec Š. Bane - p. Šelinger Silvester

52.  Mandátna zmluva Obec Š. Bane - Mgr. Janetta Hudecová

53.  PROJEKTOVÁ ZMLUVA (Bašta)  na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“

54. Dohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení č. 33/2015

55. Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Štiavnické Bane - Mesto Štiavnické Bane

56. Dohoda o poskytnutí dotácie Mesto Banská Štiavnica - Obec Štiavnické Bane

57. Kúpna zmluva č. 419/2012  Obec Š. Bane - manželia Olejovci

58. Zmluva o relizácii reklamy

59. Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy 1/2014

ROK - 2013

41. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Vysoká - Obec Štiavnické Bane

40. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Štiavnické Bane - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo

39. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Štiavnické Bane - Mesto Banská Štiavnica

38. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Mesto Banská Štiavnica - Obec Štiavnické Bane

37. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Baďan a Obec Štiavnické Bane

36. Zmluva Obec Š. Bane - p. Považan a manželka

35. Zmluva o poskytovaní služieb - ecol Trade, s.r.o. - Obec Št. Bane

34. Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb - Geosense SK s.r.o. - Obec Št. Bane

33. Zmluva Obec Š. Bane - BETA - CAR, s.r.o

32. Zmluva o nájme pozemku - Obec Š.Bane - S.Vozár - súkromne hospodáriaci roľník

31. Dohoda č. 12/§ 52a/2013/ VAOTP - 2 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe - UPSVaR Banská Štiavnica - Obec Š. Bane

30. Dohoda č.8/§ 50j/NS 2013 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - UPSVaR Banská Štiavnica - Obec Š. Bane

29. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Š. Bane - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo

28. Dohoda o poskytnutí dotácie ( finančných prostriedkov ) - Obec Š. Bane - Mesto Šaľa

27. Zmluva o poskytnutí grantu - Obec Š. Bane - Nadácia Pontis

26. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia "Rezbársky deň" - p. Ján Furinda

25. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia "Rezbársky deň" - p. Dušan Kabina - skupina Hurikán

24. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia "Rezbársky deň" - p. Pavol Halaj - skupina Magnet

23. Zmluva Obec Š. Bane - p. Pavel Lauko

22. Dodatok ku Kúpnej zmluve - p. Daniel Drexler

21. Zmluva Obec Š. Bane - p. Daniel Drexler

20. Zmluva Obec Š. Bane - Prof. JUDr. Ján Lazar, Dr. Sc.

19. Zmluva Obec Š. Bane - p. Branislav Škopík

18. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva - Obec Š. Bane - p. Miroslava Palová

17. Zmluva Obec Š. Bane - p. Jaroslav Kališek

16. Zmluva Obec Š. Bane - Ing. Jozef Nemec

15. Zmluva Obec Š. Bane - p. Jozef Gregáň

14. Zmluva Obec Š. Bane - PhDr. Bohumír Bachratý CSc.

13. Dodatok ku Kúpnej zmluve - Ing. Peter Gurský

12. Zmluva Obec Š. Bane - Ing. Peter Gusrký

11. Zmluva Obec Š. Bane - p. Neuschl Mikuláš a manželka

10. Zmluva Obec Š. Bane - MUDr. Eva Žilinčíková

7. Zmluva o užívaní poľovného revíru
6. Zmluva Obec Š. Bane - MUDr. Ján Pokorný a manželka
5. Zmluva Obec Š. Bane - Ing. Pavol Petrík
4. Zmluva Obec Š. Bane - Ing. Vendelín Petrík a manželka
3. Zmluva Obec Š. Bane - Webex media, s.r.o. - o vytvorení webovej stránky, domény a webhostingu
2. Zmluva Obec Š. Bane - p. Ing. Marcel Štirbl
1. Zmluva Obec Š. Bane - p. Darina Čížová

ROK - 2012
1. Zmluva Obec Š.Bane - p. Rousek a manželka
2. Zmluva Obec Š.Bane - Ing. Komandera
3. Zmluva Obec Š. Bane - p. Tomalová
4. Kúpna zmluva č. 15/2012/OE - Slovenská republika zastúpená Obvodným úradom Banská Bystrica - Obec Štiavnické Bane
5. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Pavlendová
6. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p.Bazáliková
7. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Frémal
8. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia " Rezbársky deň" - Obec Opoj
9. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia " Rezbársky deň" - p. Kabina
10. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia " Rezbársky deň" - p. Bačík
11. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia " Rezbársky deň" - p. Fojtík
12. Zmluva Obec Š. Bane - p. Malčický
13. Zmluva č. 369/2012/ODDHRA o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 - Obec Š. Bane - BBSK
14. Zmluva Obec Š. Bane - BETA - CAR, s.r.o.
15. Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl.Ob.z. -Obecný úrad Št. Bane a   NOBAGEOS
16. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Bazáliková
17. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Pavlendová
18.DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Frémal
19. Zmluva Obec Š. Bane - p. Farkaš  s manželkou
20. Zmluva Obec Š. Bane - p. Patakyová
21. Zmluva Obec Š. Bane - p. Šurka
22. Zmluva Obec Š. Bane - p. Mišíková Martina
23. Zmluva Obec Š. Bane - Ing. Márton a manželka
24. Zmluva Obec Š. Bane - ( nájomná zmluva ) - p. Osvaldová
25. Zmluva Obec Š. Bane - p. Glezgo
26. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Frémal
27. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Pavlendová
28. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Bazáliková
29. Zmluva Obec Š. Bane - p. Holub J. s manželkou
30. Zmluva Obec Š. Bane - p. Eder aj s manželkou

31. Zmluva Obec Š. Bane - Prima banka Slovensko, a.s
32. Zmluva Obec Š. Bane - Ing. Tínes
33. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 80/2012 - Obec Š. Bane - p. J. Bačík
34. DOHODA č. 4/§50j/2012/R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ohranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa ! 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Úrad práce, soc.vecí a rodiny v BS
35. Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia "Fašiangový sprievod, pochovávanie basy"
36. Zmluva Obec Š. Bane - p.Bačík

37. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Frémal

38. Zmluva Obec Š. Bane - Ing. Hruškovic

39. Zmluva Obec Š. Bane - Mgr.Hančík

40. Zmluva Obec Š. Bane - JUDr. Truban a p. Mistríková

41. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Bazáliková

42. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - p. Pavlendová

43. Zmluva Obec Š. Bane - p. Žember s manželkou

44. Zmluva Obec Š. Bane - p. Sabuchová Jolana

45. Zmluva Obec Š.Bane - p. Mojička a manželka


ROK - 2011


1. Nájomná zmluva Obec Š. Bane - p. Miglieriniová

2. Zmluva Obec Š. Bane - p. Dušan Foltán

3. Zmluva Obec Š.Bane - p. Kaškötöová Denisa

4. Zmluva Obec Š.Bane - p. Jozef Feren?ík a manželka

5. Zmluva Obec Š.Bane - p. Magyarová

6.  Zmluva Obec Š. Bane - Ing. Davidovi?, Ing. Davidovi?ová

7. Zmluva Obec Š. Bane - p. Miklóšová

8. Zmluva Obec Š.Bane - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v ZH, 

9. Zmluva Obec Š. Bane - p. Marian Ká?er a manželka

10. Zmluva Obec Š. Bane - Sozial - und Entwicklungshife des Kolpingverk e. V

11. Zmluva Obec Š. Bane - Michel, Claude, Marcel Orecchia

12. Dodatok k zmluve - Sozial - und Entwicklungshilfe des Kolpingverke e. V