• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach

Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
Cieľom Občianskej sebaobrany je plošne znížiť zaťaženie ľudí radónom v ich obydliach, lebo radón je hlavnou príčinou rakoviny pľúc nefajčiarov. Program iniciovalo Združenie pre reguláciu rizika z radónu (ZRRR). Radónom sú najviac ohrozené rodinné domy, lebo sú základom spojené so zemou, z ktorej hlavný podiel radónu v ovzduší domov pochádza. Výmena drevených okien za plastové situáciu ešte zhoršuje, lebo sa drasticky zníži prirodzená výmena vzduchu. 
S pánom starostom, pánom Stanislavom Neuschlom sme problém v spolupráci Obce so ZRRR nevideli. Obec vzala na svoje plecia propagáciu a nábor účastníkov programu Občianska sebaobrana proti radónu v obydliach. Je moje vina, že sme podcenili možnosti elektronickej stránky obce, čo sa teraz, takmer s krížikom po funuse snažíme napraviť. 
S pánom starostom sme sa dohodli že cenu za použitie a vyhodnotenie monitorovacieho dozimetra RAMARN znížime na 12EUR/kus, lebo proti pôvodnej kalkulácii dopadnú náklady na nábor účastníkov v hodnote 3 €/kus. Poplatok účastníci programu uhradia pri preberaní dozimetrov.
Letáky, výzva k spoluúčasti na Občianskej sebaobrane už boli distribuované do vašich poštových schránok. Na prihlasovanie sa do programu Občianska sebaobrana bolo doporučené telefónne číslo Obecného úradu. 
Teraz pridáme ešte e-mailovú adresu , ktorej použitie nie je časovo obmedzené, a adresu Obecného úradu:
   ktorej použitie je časovo obmedzené do stredy 20.02.2019. Na prihlásenie sa si klient musí stiahnuť prihlášku tu zo stránky Obce alebo zo stránky ZRRR: https://sites.google.com/site/zdruzeniepreregulaciurizikazrn/
Program Občianska sebaobrana má dve po sebe idúce dobrovoľné etapy: 
1, monitorovanie obydlia detektormi radónu RAMARN (3 – 6 mesiacov)
2, vykonanie opatrení proti radónu, ak budú potrebné (je na vlastníkovi kedy).
Detektory radónu RAMARN dodáva a vyhodnocuje pre Českú a Slovenskú republiku Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, Kamenná v ČR.
Termín a miesto vydávania dozimetrov oznámi Obecný úrad obvyklým spôsobom.
Dozimetrami sa monitorujú kuchyne, obývačky, spalne, a detské izby na prízemí domu. Skutočný počet dozimetrov je voľbou účastníka.
Petr Škrabálek, predseda ZRRR
Prílohy na stiahnutie:

Zoznam aktualít

Zber K.O
Čerpanie dovolenky od 23.12.2019. - 2.1.2020
Pozvánka na OZ 16.12.2019
Pozvánka neziskovej org. Berg schola
Pozvánka na OZ 12.11.2019
Pozvánka na OZ 30.9.2019
Pozvánka na OZ 27.6.2019
Oznam SAD
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 28. júna 2019
Pozvánka na OZ 21.5.2019
1 2 ... 10 [>]