• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach

Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
Cieľom Občianskej sebaobrany je plošne znížiť zaťaženie ľudí radónom v ich obydliach, lebo radón je hlavnou príčinou rakoviny pľúc nefajčiarov. Program iniciovalo Združenie pre reguláciu rizika z radónu (ZRRR). Radónom sú najviac ohrozené rodinné domy, lebo sú základom spojené so zemou, z ktorej hlavný podiel radónu v ovzduší domov pochádza. Výmena drevených okien za plastové situáciu ešte zhoršuje, lebo sa drasticky zníži prirodzená výmena vzduchu. 
S pánom starostom, pánom Stanislavom Neuschlom sme problém v spolupráci Obce so ZRRR nevideli. Obec vzala na svoje plecia propagáciu a nábor účastníkov programu Občianska sebaobrana proti radónu v obydliach. Je moje vina, že sme podcenili možnosti elektronickej stránky obce, čo sa teraz, takmer s krížikom po funuse snažíme napraviť. 
S pánom starostom sme sa dohodli že cenu za použitie a vyhodnotenie monitorovacieho dozimetra RAMARN znížime na 12EUR/kus, lebo proti pôvodnej kalkulácii dopadnú náklady na nábor účastníkov v hodnote 3 €/kus. Poplatok účastníci programu uhradia pri preberaní dozimetrov.
Letáky, výzva k spoluúčasti na Občianskej sebaobrane už boli distribuované do vašich poštových schránok. Na prihlasovanie sa do programu Občianska sebaobrana bolo doporučené telefónne číslo Obecného úradu. 
Teraz pridáme ešte e-mailovú adresu , ktorej použitie nie je časovo obmedzené, a adresu Obecného úradu:
   ktorej použitie je časovo obmedzené do stredy 20.02.2019. Na prihlásenie sa si klient musí stiahnuť prihlášku tu zo stránky Obce alebo zo stránky ZRRR: https://sites.google.com/site/zdruzeniepreregulaciurizikazrn/
Program Občianska sebaobrana má dve po sebe idúce dobrovoľné etapy: 
1, monitorovanie obydlia detektormi radónu RAMARN (3 – 6 mesiacov)
2, vykonanie opatrení proti radónu, ak budú potrebné (je na vlastníkovi kedy).
Detektory radónu RAMARN dodáva a vyhodnocuje pre Českú a Slovenskú republiku Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, Kamenná v ČR.
Termín a miesto vydávania dozimetrov oznámi Obecný úrad obvyklým spôsobom.
Dozimetrami sa monitorujú kuchyne, obývačky, spalne, a detské izby na prízemí domu. Skutočný počet dozimetrov je voľbou účastníka.
Petr Škrabálek, predseda ZRRR
Prílohy na stiahnutie:

Zoznam aktualít

Pozvánka na OZ 27.6.2019
Oznam SAD
Verejná vyhláška Urbárskej spoločnosti 28. júna 2019
Pozvánka na OZ 21.5.2019
Stavanie mája
Pozvánka na OZ 12.3.2019
Občianska sebaobrana proti radónu v Štiavnických Baniach
Pozvánka na OZ 29.1.2019
Pozvánka na OZ 13.12.2018
Pozvánka na OZ 4.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]